Back

Privacy Voorwaarden

Welkom bij de Zhen website.

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je onze service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij Zhen aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement aandachtig te lezen.

Zhen bvba, heeft haar kantoren te 3000 Leuven, Mechelsestraat 209, België en is ingeschreven de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE0823587804. Voor algemene informatie kan u steeds een e-mail verzenden naar info@rainpharma.com of telefonisch contact opnemen met onze klantendienst op nummer +32 (0)16 22 43 30.

Meer over jouw account

Jouw account bij Zhen bvba is geldig voor persoonlijk gebruik en kan niet overgedragen worden. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Zhen bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je account door derden. Elk gebruik van je account valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid.

Principes van Zhen bvba met betrekking tot Privacy

Zhen bvba hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en consumenten, en ontwikkelde daarom dit Privacy Beleid. Het Privacy Beleid van Zhen bvba wil zowel een open en transparante communicatie met de gebruiker tot stand brengen, als de naleving verzekeren van de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Alhoewel het Privacy Beleid van Zhen bvba van toepassing is op al haar activiteiten, dient de hieronder weergegeven informatie gelezen te worden in functie van deze website.

Beheer van registratiegegevens

Registreren op onze site

Om gebruik te kunnen maken van Zhen bvba digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, adres, e-mailadres, en telefoon, noemen wij de “registratiegegevens”.

Opname van registratiegegevens in een databank

Door deze gegevens online in te tikken, en zich dus te registreren, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door Zhen bvba wordt opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt voor publicitaire doeleinden. In de registratiefiche bieden wij de mogelijkheid om je uit te schrijven uit de Zhen database. Hij of zij zal daarna langs deze weg geen informatie of reclameboodschappen meer ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met Zhen bvba verbonden zijn.

Beheer van IP-gegevens

Wij gebruiken je IP-adres enkel om problemen met onze server vast te stellen, onze website te beheren en anoniem toepasselijke demografische informatie te verzamelen.

Rechten van de gebruiker

Iedere gebruiker is gerechtigd om op elk moment alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dit recht werd hierboven al verder toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment het gebruik van alle hem betreffende gegevens te verbieden zonder enige kosten. Dit recht werd hierboven ook al nader toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment alle hem betreffende gegevens kosteloos te laten verwijderen. Hiervoor moet de gebruiker een mail verzenden naar de klantendienst. Als je dit doet, worden je gegevens automatisch verwijderd uit onze database.

Beveiliging van persoonsgebonden gegevens

Zhen bvba voorziet veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle. We hebben gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de informatie die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerd Zhen bvba personeel. De veiligheid van het web en de veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en geüpdatet om de beste gegevensbescherming te verzekeren.

Het gebruik van cookies op onze site

Wanneer een gebruiker onze site bezoekt, wijzen we hem of haar een unieke gebruikersidentiteit toe. Er wordt automatisch een cookie gecreëerd en opgeslagen in de computer van de gebruiker.

In eerste instantie wordt deze cookie gebruikt om de inhoud van de virtuele boodschappenmand van de gebruiker na te gaan. Deze cookie volgt met andere woorden het online aankoopgedrag – ook via andere sites – van de gebruiker. De cookie zelf wordt opgeslagen in de computer van de gebruiker, maar dit geldt niet voor de gegevens met betrekking tot het online aankoopgedrag van de gebruiker (de inhoud van zijn/haar virtuele boodschappenmand). Die informatie wordt opgeslagen in een database op de server van Zhen bvba. Deze informatie biedt Zhen bvba de mogelijkheid om aanbiedingen te verlenen op maat van de interesses van elke gebruiker.

De gebruiker kan op elk moment het gebruik van deze cookie laten beëindigen en de langs deze weg opgeslagen informatie laten verwijderen uit de database. Hiertoe moet de gebruiker de cookie support uitschakelen in zijn/haar browser. Voor bijkomende informatie daarover verwijzen we naar de browser documentatie.

Wij kunnen maken gebruik van een extern reclamebureau om reclame (o.a. in de vorm van banners) op onze site te plaatsen. Deze reclame kan ook cookies bevatten, waarvan de informatie verzameld wordt door het extern reclamebureau. Zhen bvba heeft geen toegang tot deze informatie, en is er evenmin op enige wijze verantwoordelijk voor.

Bevoegdheidsafbakening

Zhen bvba is niet verantwoordelijk voor de cookies en hun gebruik, die verbonden zijn aan door derden geplaatste reclame-inlassingen op onze websites. Zhen bvba is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien zijn vanuit onze sites.

Zhen bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud en voor de foto’s die gebruikers op haar website plaatsen. Niettemin behoudt Zhen bvba zich het recht voor om, in het geval van een vermoeden van inbreuken op strafwettelijke bepalingen, dit te melden aan de bevoegde autoriteiten.